Skip links

Memorează versete și câștigă – Ediția II

Editia a 2-a a mult asteptatului concurs de memorat versete este aici. 

 Îți punem la dispoziție 50 de versete biblice; memorezi câte poți iar dacă ești primul care scrie răspunsul corect pe live primești unul dintre cele 3 premii puse la bătaie sau puncte cu valoare. 

 

Care sunt premiile?

Concursul va avea două etape:

  1. Premii instant (vor fi anunțate live înainte să înceapă concursul și pot fi: brățări, tricouri, bluze și caiete cu stickere)
  2. Puncte cu valoare (un raspuns corect valorează 10lei)

 

Cum se desfasoară? 

Pasul 1: Memorează cele 50 de versetele listate mai jos.

Pasul 2: Intră pe Instagram Live, vineri joi ora 20:00.

Pasul 3: Răspunde primul la întrebare pe chat 🙂

 

Regulament

  1. Premiile instant vor fi livrate gratuit prin curier/postă.
  2. Punctele cumulate pot fi transformate oricând în vouchere pe shop-ul Firemakers.
  3. În fiecare live vom avea 3 premii instant și 5 puncte (valoare 50lei)  
  4. Poți câștiga doar un premiu instant per live, însă poți câștiga toate punctele dacă răspunzi primul corect la întrebări. 

 Dacă ai nelămuriri, nu ezita să ne contactezi pe mail sau pe facebook/instagram.

 

Versete

1. Psalmul 121: 7

Domnul te va păzi de orice rău,
îţi va păzi sufletul.

 

2. Efeseni 5: 16
Răscumpăraţi vremea, căci zilele sunt rele.

3. Coloseni 3: 23
 Orice faceţi, să faceţi din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni,

4. Proverbe 21:21
Cine urmăreşte neprihănirea şi bunătatea
găseşte viaţă, neprihănire şi slavă.

5. Marcu 8:36
Şi ce foloseşte unui om să câştige toată lumea, dacă îşi pierde sufletul?

6. 2 Corinteni 5: 7
 pentru că umblăm prin credinţă, nu prin vedere.

7. Proverbe 27:19
Cum răspunde în apă faţa la faţă,
aşa răspunde inima omului inimii omului.

8. Psalmul 73:26
Carnea şi inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele şi partea mea de moştenire.

9. 1 Petru 3: 10
Căci cine iubeşte viaţa şi vrea să vadă zile bune să-şi înfrâneze limba de la rău şi buzele de la cuvinte înşelătoare.

10. Psalmul 31:3
Căci Tu eşti Stânca mea, Cetăţuia mea
şi, pentru Numele Tău, mă vei povăţui şi mă vei călăuzi.

11. Psalmul 25:4
Arată-mi, Doamne, căile Tale
şi învaţă-mă cărările Tale.

12. Proverbe 4:23
Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice,
căci din ea ies izvoarele vieţii.

13. Romani 12:2
 Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.

14. Psalmul 37:7
Taci înaintea Domnului şi nădăjduieşte în El.
Nu te mânia pe cel ce izbuteşte în umbletele lui,
pe omul care îşi vede împlinirea planurilor lui rele.

15. Ioan 6:35
 Isus le-a zis: „Eu sunt Pâinea vieţii. Cine vine la Mine nu va flămânzi niciodată şi cine crede în Mine nu va înseta niciodată

16. Proverbe 13:3
Cine-şi păzeşte gura îşi păzeşte sufletul;
cine-şi deschide buzele mari aleargă spre pieirea lui.

17. Deuteronom 30: 16
Căci îţi poruncesc azi să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, să umbli pe căile Lui şi să păzeşti poruncile Lui, legile Lui şi rânduielile Lui, ca să trăieşti şi să te înmulţeşti şi ca Domnul, Dumnezeul tău să te binecuvânteze în ţara pe care o vei lua în stăpânire.

18. Psalmul 23:6
Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi
în toate zilele vieţii mele
şi voi locui în Casa Domnului până la sfârşitul zilelor mele.

19. Eclesiastul 3: 1
Toate îşi au vremea lor şi fiecare lucru de sub ceruri îşi are ceasul lui.

20. Evrei 12: 14
Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul.

21: Iacov 3:13
Cine dintre voi este înţelept şi priceput? Să-şi arate, prin purtarea lui bună, faptele făcute cu blândeţea înţelepciunii!

22. Proverbe 10:17
Cine îşi aduce aminte de certare apucă pe calea vieţii,
dar cel ce uită mustrarea apucă pe căi greşite.

23. Proverbe 19:8
Cine capătă înţelepciune îşi iubeşte sufletul;
cine păstrează priceperea găseşte fericirea.

24. Galateni 2: 20:

Am fost răstignit împreună cu Hristos şi trăiesc…, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine.

23. Ioan 7:38
Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.”

24. Matei 16:25
 Pentru că oricine va vrea să-şi scape viaţa o va pierde, dar oricine îşi va pierde viaţa pentru Mine o va câştiga.

25. Eclesiastul 7: 10
Nu zice: „Cum se face că zilele de mai înainte erau mai bune decât acestea?” Căci nu din înţelepciune întrebi aşa.

26. Psalmul 37: 5
Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului,
încrede-te în El, şi El va lucra

27. Matei 6:34
Nu vă îngrijoraţi dar de ziua de mâine; căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăşi. Ajunge zilei necazul ei.

28. 1 Ioan 4:9
Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El.

29. 1 Timotei 4:12
Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea, ci fii o pildă pentru credincioşi: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie.

30. Filipeni 2: 13
Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa, şi înfăptuirea.

31. 1 Corinteni 15: 22
Şi după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Hristos,

32. Psalmul 118:24
Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul:
să ne bucurăm şi să ne veselim în ea!

33. Matei 6:25
 De aceea vă spun: Nu vă îngrijoraţi de viaţa voastră, gândindu-vă ce veţi mânca sau ce veţi bea; nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca. Oare nu este viaţa mai mult decât hrana şi trupul, mai mult decât îmbrăcămintea?

34. Ieremia 17: 9
„Inima este nespus de înşelătoare şi de deznădăjduit de rea. Cine poate s-o cunoască?”

35. Luca 11: 28
Şi El a răspuns: „Ferice mai degrabă de cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu şi-L păzesc!”

36. 2 Timotei 3: 16
Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire

37. Galateni 5: 25
Dacă trăim prin Duhul, să şi umblăm prin Duhul.

38. Ioan 14:6
Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.

39. Proverbe 3: 3
Să nu te părăsească bunătatea şi credincioşia:
leagă-ţi-le la gât,
scrie-le pe tăbliţa inimii tale.

40. Matei 16:26
Şi ce ar folosi unui om să câştige toată lumea, dacă şi-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?

41. Psalmul 16:11
Îmi vei arăta cărarea vieţii;
înaintea Feţei Tale sunt bucurii nespuse
şi desfătări veşnice în dreapta Ta.

42. Filipeni 1: 21
Căci, pentru mine, a trăi este Hristos şi a muri este un câştig.

43. Iacov 1:12
 Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci, după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieţii pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc.

44. 1 Ioan 4:15
Cine va mărturisi că Isus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în el, şi el, în Dumnezeu.

45. Proverbe 13:12
O nădejde amânată îmbolnăveşte inima,
dar o dorinţă împlinită este un pom de viaţă.

46. Matei 5:14
Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă.

47. 1 Corinteni 6: 20
Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.

48. Proverbe 10:9
Cine umblă fără prihană umblă fără teamă,
dar cine apucă pe căi strâmbe se dă singur de gol.

49. Apocalipsa 3: 19
Eu mustru şi pedepsesc pe toţi aceia pe care-i iubesc. Fii plin de râvnă dar şi pocăieşte-te!

50. Romani 14:8
Căci, dacă trăim, pentru Domnul trăim şi, dacă murim, pentru Domnul murim. Deci, fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului.

 

Spor la memorat!